Szakvélemény

 

Tárgya: Digitális Oktatási Segédanyag (Okos Doboz)-V1

Tartalma: matematika, anyanyelvi kommunikáció(olvasás-szövegértés-nyelvtan), vizuális kultúra (tantárgyanként hat –hat feladat)

Évfolyam: általános iskola 1-4.osztály.

Fejlesztő: 4KIDS Meseportál Kft.

Szakvéleményt írta: Dr. Radnóti Katalin, főiskolai tanár, MTA Szakmódszertani Albizottság alelnöke

 

A fejlesztés a TIOP-1.1.1./1-09/ pályázatra készült, amivel a fejlesztők azt vállalták, hogy a tanórák 80%-ában használható programcsomagot készítenek. A pályázat ugyan csak két tantárgyat írt elő, ám a fejlesztők négy tantárgy feldolgozását végezték el a korosztályi sajátosságok figyelembe vételével. Az elkészült program kiválóan használható differenciált feldolgozáshoz, továbbá hatékonyan támogatja az egyéni tanulás lehetőségeit is. Kifejezetten hiánypótló jellegűnek tekinthető. A kifejlesztett programcsomag hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetenciafejlesztő oktatás alkalmazása során. A program kivitelezése tetszetős, szépek az ábrák, színezésük éppen megfelelő, nem vonja el a diákok figyelmét a lényegtől. A gyerekek szívesen tanulnak a számítógép elé ülve, tanulási attitűdjük sokkal pozitivabb, mintha akár teljesen azonos feladatot papír – ceruza módszerrel oldanának meg és ezt ki kell használni az oktatás során.

A program egy gyerekeket ábrázoló képpel indul, melyről teljesen egyértelmű jelölések segítik a további navigációt a négy évfolyam négyféle tantárgya felé. A megfelelő téglalapra kattintva egy képeket tartalmazó menüsor (tartalomjegyzék) jelenik meg, melyből választani lehet az egyes feladattípusok közül, melyek az adott évfolyam számára  a kulcskompetenciák fejlesztése szempontjából a fontos tananyagot dolgozzák fel. Ezekre kattintva érhetik el a gyerekek az egyes feladatokat. A feladatok legtöbbje egér használatával oldható meg, illetve szükséges még a kurzormozgatók használata és a matematikai résznél helyenként a számok beírása.

A feladatok esetében készült tanári leírás és diákoknak szóló leírás is, hogy egyértelmű legyen milyen tevékenység is várható el a diákoktól. A feladatok megoldásáról minden esetben azonnali visszajelzést is kap a diák, mely nagyon nagy előnye a programnak. Ezt tényleges papír – ceruza alapú munka esetében nehéz megoldani. A tanórán a tanár nem tud minden diák mellett ott állni, hogy ezt jelezze. Sokszor pl. az óra végén, vagy több feladat megoldása után derül csak ki, hogy jól sikerült-e a megoldás. Egyéni gyakorlás esetében pedig meg kell várni, hogy valaki ellenőrizze (tanár, esetleg szülő), melyet a program megold. A gyerekek saját ütemükben tudnak haladni, a tanórán nem kell egymásra várniuk. Van, amelyik esetben tudható előre, hogy egy cikluson belül hány feladatelem található egy menüpont alatt, van ahol ez nem látszik. Ezt a további fejlesztés során egységesíteni kellene.

A matematikával és az olvasás-szövegértéssel kapcsolatos kompetenciákat fejlesztő feladatok jók, a vizuális kultúrához tartozó feladatok finomításra szorulnak.
A fejlesztés erénye, hogy a feladatok közel 50%-ában tantárgyközi integrációt is lehetővé tesz. Erre a tanári leírások minden esetben utalnak is, mint ahogy arra is, hogy milyen egyéb, nem digitális feladatokkal egészíthető ki az anyag.
További fejlesztés esetén meggondolandónak tartom természettudományos jellegű feladatok készítését erre a felületre. Erre nagyon nagy szükség lenne mind az élő, mind az élettelen természet esetében.

A feladatok kifejezetten gondolkodásigényesek, fejlesztik a gyerekek logikai képességeit. Ugyanakkor nem veszik el a gyerek kedvét, ha nem sikerül a megoldás, mivel például a matematikánál megmutatja a megoldásokat, ugyanakkor  engedi tovább menni a diákot a feladatokban. Vagy a feladat megoldása során már látható, hogy rossz utat választott a gyerek, pl. az „átviendő” szó piros színű lesz, míg a helyes megoldások esetében zöld színű. Szükségesnek tartom, hogy vizuális kultúra feladataiban is alkalmazzák a fejlesztők ezt módszertani szempontot.

Összefoglalóan: a programcsomag tartalmazza a Nemzeti Alaptanterv 1-4. osztályának kulcskompetenciáit, és a tanórák 80%-ban használhatóak. A feladatok vizuális környezete igazodik a korosztályi sajátosságokhoz,  módszertanilag  követi a digitális tananyagfejlesztés nemzetközi trendjeit.
A programcsomag koncepciójában a  jelenlegi  élvonalbeli fejlesztő, az Utah Állami Egyetem fejlesztési koncepcióját adaptálja, amely az elemi iskoláknak javasolt  digitális tanananyagokat tartalmazza:  
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html

Erénye, hogy feladattipusai jól integrálhatóak az órai munkába, a fejlesztők, ahol lehetett, figyelembe vették a tanulók egyéni különbségeit, alkalmas a differenciálásra, az egyéni és csoportmunkára.
A programról összeségében elmondható, hogy az újmédia használatával – miközben az oktatási csomag a digitális irástudást életkori sajátosságoknak megfelelően fejleszti -  teljes mértékben alkalmas az 1-4. osztályba járó tanulók oktatására,.

 

Budapest, 2010. december 10.

 

Dr. Radnóti Katalin
főiskolai tanár
MTA Szakmódszertani Albizottság alelnöke