Dinasztia kiadó
Dinasztia Tankönyvkiadó Kft.
1155 Budapest, Tóth István utca 97. Telefon: 4140-363 Fax: 414-0246
honlap: www.dinasztia.hu
Irány a suli!

- Játékos készségfejlesztô feladatok gyerekeknek, akik még óvodások, de alig várják, hogy iskolások legyenek!
- Gondolatok az iskolaérettségrôl és az iskolaválasztásról!
- Tanácsok, javaslatok szülôknek a zökkenômentes iskolakezdésért!
- Az elsô nehézségeken átsegítô hasznos nevelési tanácsok!
- Elsô lépések az iskola felé, avagy mi mindent kell tudnia egy leendô elsôsnek?
Óriás leszel? –a tehetséges gyerek-

Hogyan ismerjük fel, és hogyan segítsük a tehetségeket? A könyv számos aspektusból vizsgálja a témát, hasznos útmutatással szolgálva a tehetség felismeréséhez, annak fejlesztéséhez. A kötet a szerteágazó ismereteket, a tudományos eredményeket, a pszichológusok, fejlesztô pedagógusok és szülôk tapasztalatait foglalja össze és helyezi áttekinthetô rendszerbe. Ízelítô a tartalomból: a tehetség a kutatások tükrében, a tehetség felismerése a különbözô életszakaszokban, a tehetség gondozása, a fejlôdés feltételeinek megteremtése, a szülôk és a pedagógusok szerepe a tehetség fejlesztésében, a nehézségek.
A könyv közérthetô, lebilincselô stílusban, szakembereknek és laikusoknak is szól.
Tehetünk ellene? – a gyermeki agresszió

Nincs két egyforma gyermek és két egyforma helyzet sem. Így szinte lehetetlen az agresszió kérdésének megoldására örök érvényû igazságokat adni. Ez a könyv nem egyszerûen végrehajtható utasításokat kínál, hanem egy olyan szemléletet és gondolkodásmódot ami segíthet megtalálni ott és akkor a megoldást, amikor éppen szükség van rá. A szerzô példákat és megtörtént eseményeket is említ, hogy nyugodt körülmények között gondolkodhassunk el olyan esetekrôl, amelyek talán velünk is megestek. A könyv lebilincselô stílusban, szakembereknek és laikusoknak is szól!
Portobello Road 1. és 2.

Igényes, szép és tartós angol tankönyv, melynek szemlélete megfelel a mai kor multikulturális elvárásainak. Gyakorlatias, és miközben igen alapos segítséget ad a pedagógusnak, sosem téveszti szem elôl a gyerekek igényeit és ismeretanyagát! A tankönyvhöz tartozik munkafüzet, tanári kézikönyv és hanganyag (CD) is!
Színes ismeretterjesztô könyvek kicsiknek!

Ezt is tudni akarom - sorozat

Olvasmányos történetek - Színes, kihajtható képek
Könnyen olvasható betûk, jól tagolt szöveg - Rövid ismertetôk - Magyarázatok

A sorozat kötetei gazdag tényanyagot dolgoznak fel, mégis olyan olvasmányosak, olyan könnyen érthetôek, hogy az olvasás örömével ismerkedô kisiskolásoknak is kedvük telik bennük. A Németországban már ismert és kedvelt ismeretterjesztô sorozat magyar nyelvû kiadása november közepétôl megvásárolható.
Hegyek, manók, tündérek – európai népek meséi

Kötetünk válogatás Európa népeinek legszebb meséibôl. Hegyvidékek, sûrû erdôk, termékeny völgyek, tengerpartok lakói próbálnak szerencsét, keresnek kincset, boldogságot, miközben csodálatos lényekkel találkoznak, akik segítik, vagy éppen gátolják a hôsöket boldogulásuk rögös útjain. Nagyon szép ajándék minden alkalomra, gyerekeknek!
Turcsi, Nyulam-bulam és Foltos

Mi kell egy igazán szép naphoz? Három barát, gyönyörû napsütés, és egy kellemes kirándulás éppen elég. És mi történik, ha a kifolyt szederlé miatt meghiúsulni látszik a kirándulás? Természetesen segítenek a barátok, akiknek mindig van néhány jó ötlete. No és a jókedv, ami mindenen átsegít. A könyv nagyon szép kivitelû, gazdagon illusztrált, vidám olvasmány gyerekeknek!

1490 Ft
Boróka világot lát

Boróka nyuszi gondtalanul éli világát kis gazdájánál Leonnál, akit a legeslegjobban szeret a világon. Miska kandúr viszont egyre többször mesél neki a vadnyulakról, akik odakint élnek az erdôn, boldogan és szabadon… Boróka addig-addig hallgatja a kandúr meséit, amíg megszökik otthonról, és elindul világot látni. Most már ô is szabad, csakhogy nincs mellette Leon… A könyv nagyon szép kivitelû, gazdagon illusztrált, szívmelengetô olvasmány gyerekeknek!

1490 Ft
Fantázia-lapok
ötletek nem csak mûvészpalántáknak


Ötletes rajzolófüzet a szabadidô eltöltéséhez, tele színes lapokkal, hasznos ötletekkel, érdekes rajzos és ügyességi feladatokkal gyerekeknek. Az évszakok, ünnepek köré felépített füzet számos kreatív, ám megvalósítható ötlettel szolgál. A feladatok fejlesztik a rajzkészséget, a kreativitást, lehetôvé teszik a különbözô technikák kipróbálását. A füzet minden témában segítséget nyújt a „mûalkotások" elkészítéséhez egyrészt a munkafolyamatok fázisainak bemutatásával, másrészt sablonokkal, gondolatébresztô mintákkal, vázlatokkal, fantáziát elindító színfoltokkal. Az életkori sajátosságtól függôen, a gyerekek meglehetôsen eltérô rajzkészségét alapul véve sokszínô, minden az adott korban elvárt technikát ismertet.

1290 Ft

Közös kincsünk: Európa
feladatok, érdekességek kisiskolásoknak


A könyv játékos tanulnivalót és tanulságos játékokat kínál. Ízelítôt ad az Európai Unió országainak életérôl különbözô logikai, rajzos, mesés, gondolkodtató és szórakoztató feladatokon és játékokon keresztül. A könyvben külön fejezet tárgyalja földünk élôvilágát és földrajzát, valamint a tagországok építészeti, mûvészeti hagyományit, szokásait és ünnepeit, meséit, dalait és játékait. Minden fejezet a hasonlóságokat hangsúlyozza – mint megannyi közös kincset. A megoldások nem pusztán az eredményt, hanem az örömteli felfedezés élményét is adják a gyermeknek. Ajánljuk minden szülônek, kisiskolás gyermekük igazán szórakoztató és mégis hasznos szabadidejének tervezéséhez!

Ára: 1490 Ft

Freya Stephan-Kühn–Hauke Kock:
A lovagok


Mi mindent kellett tudnia egy lovagnak? Miért viselt páncélinget? Mit ettek, ittak, hogyan öltözködtek a lovagok korában? Többek között ezen kérdésekre is választ kap az olvasással most ismerkedô, érdeklôdô gyermek. A kötet színes, lendületes képei segítenek képet alkotni egy érdekes, izgalmas, és talán nem is olyan „sötét" korról.

Ezt is tudni akarom sorozat
B/5-ös formátum, keménytáblás, 48 oldal
Ára: 1690 Ft


Henrich Peuckmann–Hauke Kock:
A Biblia földjén


Hol van a Szentföld? Miért éppen ott keletkezett a Biblia? Hol volt Szodoma és Gomora? Hol született Jézus? Ez a könyv számos, a Bibliából ismert tájat és várost mutat be a hozzájuk kapcsolódó történetekkel együtt. Mindezt régészeti és modern történelmi tudnivalók egészítik ki.

Ezt is tudni akarom sorozat
B/5-ös formátum, keménytáblás, 48 oldal
Ára:1690 Ft
Az én kincseskönyvem 1-2.
Kifestôs mesekönyv

Kifestôkönyv kicsiknek, rövid mesékkel, hogy sokkal élvezetesebbé tegyük a gyerekek számára az olvasást! A 6-10 éves korosztály számára készült könyveket fôként azoknak a szülôknek a figyelmébe ajánljuk, akik játszva kívánják megszerettetni csemetéjükkel az olvasást! A kötetekben kedves mesékhez kapcsolódó rajzok nyújtanak lehetôséget a színhasználat, formakövetés gyakorlására. A gyerekek saját maguk is készíthetnek illusztrációkat a történetekhez, ami az olvasás mellett foglalkoztat és teret enged a fantázia világának. A mesékkel való személyes és élményszerû találkozás során a könyvek a gyerekek valódi kincsgyûjteményévé válhatnak. Nagyszerû és értékes ajándék bármely alkalomra!
Nevelési kézikönyv – nem csak osztályfônököknek

Az OKI és a Dinasztia Tankönyvkiadó közös gondozásában megjelent kézikönyv olyan fontos kérdéseket tárgyal, mint
- az osztályfônöki szerep története és változások az iskolai nevelés funkcióiban,
- a konfliktuskezelés gyakorlata és a mentálhigiénés szervezetfejlesztés lehetôségei,
- érzelmi kultúra az iskolában (az iskolai versengés természetrajza, szociometriai helyzetelemzések),
- a tolerancia tréningje, multikulturális nevelés, erkölcsi nevelés konfliktushelyzetek alkalmazásával,
- etikai dilemmák az osztályfônöki munkában,
- neveléspszichológiai vizsgálatok és a nevelési eredmény vizsgálata,
- ajánlások az osztályfônöki órák tartalmára.
Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária:
Osztályozás? Szöveges értékelés?

Az iskolakaput várakozással átlépô kicsik közül a többség iskolával kapcsolatos fenntartásai elég hamar kialakulnak; a tanítók sok esetben érzik úgy, hogy erôfeszítéseik nem térülnek meg, hiszen sok rossz osztályzatot kénytelenek adni, olykor buktatnak is, pedig valóban a kifáradásig, kimerülésig tanítanak; s a szülôk tömegei frusztráltak az iskolától, hiszen szemük fénye, életük értelme miatt nem egyszer kell megszégyenülniük.
Hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni? Elméleti kutatási eredmények és gyakorlati tapasztalatok szerint az iskoláztatás kezdô szakaszában az osztályozás helyett a tanulók szöveges értékelése az egyik jó eszköze lehetne az átalakításnak. De hogy ez a váltás betöltse a hozzáfûzött reményeket, annak több feltétele van. Ezért a szöveges értékelés mellett ezekrôl a feltételekrôl is szól ez a kötet, tisztázó, segítô szándékkal.
Reméljük szerzôinknek sikerül meggyôznie a probléma iránt érdeklôdô olvasóinkat arról, hogy az iskoláztatás korai éveiben
- a gyerekeknek hasznosabb, ha teljesítményükrôl, magatartásukról, társaikhoz való viszonyukról kialakított értékelô véleményüket a pedagógusok nem egyetlen osztályzatba sûrítik, nem helyezik el ôket egy olyan skálán, amelynek fokozatai között nem egyenlôk a távolságok, s nem „mérik" ôket objektív tesztekkel sem. A szöveges értékelésben számukra a méltányosabb megítélés lehetôsége rejlik.
- A szülôk árnyaltabb képet kaphatnak gyermekük iskolai nevelôdési-tanulási folyamatainak eredményeirôl, s ha nehezebb is így összemérni ôt más gyermekekkel, pontosabban tudhatják, hogyan fejlôdik, miben szorul még segítségre, vagy egyszerûen csak láthatják, hogy a tanító az értékeléskor (is) külön, személyes figyelmet szentel gyermeküknek.
- A pedagógusok viszont – igaz, nem kis munkával – egy olyan eszközt kapnak a kezükbe (alakítanak ki maguknak), amelynek mûködtetése megkívánja a gyermekek folyamatos megfigyelését, alapos megismerését, s ezáltal lehetôséget teremt a valóban differenciált, a tanulók aktuális teljesítményszintjéhez és igényeihez igazodó pedagógiai munkára. Így többször kerülhetik el a tehetetlenség érzését, a hiábavaló erôfeszítések fölötti keserûséget, többször élhetik át egy-egy gyermek fejlôdésében megmutatkozó eredményességbôl fakadó sikert, örömöt.

Miért készült ez a könyv?
1. Értékelés a pedagógiai folyamatban
1.1. Értékelési tendenciák, változtatási törekvések néhány európai országban (Ballér Piroska)
1.2. Történelmi elôzmények és az osztályozás jelenlegi problémái Magyarországon (M. Nádasi Mária)
1.3. Az értékelés pedagógiai kérdései (M. Nádasi Mária)
1.4. A szöveges értékelés szerepe a nevelés-oktatás folyamatában (M. Nádasi Mária)
1.5. A szöveges értékelés feltétele: a tanulók megismerése (Serfôzô Mónika–Vörös Anna)
2. A szöveges értékelés helyi, iskolai rendszerének kidolgozása
2.1. Szükséges döntések a szöveges értékelési rendszer kidolgozásának folyamatában (Lénárd András)
2.2. Szöveges értékelés a tantárgyakhoz, mûveltségterületekhez kapcsolódóan (Hunyady Györgyné)
Magyar nyelv és irodalom (Kálmánné Bors Irén)
Matematika (Palotásné Vig Marianna)
Ember a természetben (Véghelyi Józsefné)
Vizuális nevelés (Bálványos Huba)
Ének-zene (Grafné Forrai Magdolna)
Testnevelés (Vörös Vera)
A tantárgyi/mûveltség területi szempontsorok használatának egy lehetséges módja (Konrád Ágnes)
2.3. Neveltség és szöveges értékelés (Hunyady Györgyné)
2.4. Pedagógusok – szülôk – tanulók párbeszéde a szöveges értékelésrôl (Lénárd András)
3. Mi így csináljuk! – Szöveges értékelés a gyakorlatban
3.1. A Kincskeresô Iskola szöveges értékelési rendszere (Winkler Márta és tantestülete)
3.2. Szöveges értékelés a Lépésrôl lépésre Iskolai Programban (Glauber Anna)
3.3. A Kontyfa utcai Általános Iskola értékelési gyakorlata (Mák Andrea–Ballér Piroska)
3.4. A törökbálinti Bálint Márton Általános és Középiskola értékelési szempontjai (Kollár Monika–Ballér Piroska)
3.5. A békéscsabai Madách Utcai Általános Iskola alsó tagozatának értékelési gyakorlata
Osztályozás? Szöveges értékelés!
Ajánló bibliográfia (Ackermanné Kelô Kamilla–Vargáné Kovács Amarilla)

Diákzsebkönyv az Európai Unióról a 2004/2005-ös tanévre

Érdekességek, tudnivalók, információk sok színes illusztrációval az Európai Unióról! A diákoknak készült zsebkönyv nem csak naptár a 2004/2005-ös tanévre, hanem az alapvetô, minden fiatal számára elengedhetetlen ismereteket összefoglaló információtár is egyben. A diákok sok fontos tudnivalót sajátíthatnak el a zsebkönyv mindennapi használata során, mely praktikus ismereteivel hasznos segítôtársként szolgál a 12-18 éves korosztály részére.
A zsebkönyv tartalma többek között:
- az Európai Unió története, intézményrendszere, a tagországok ismertetôje, a döntéshozatal menete, az együttmûködés területei, diákélet az EU-ban, stb…
- összesített naptár a 2004/2005-ös tanévre, havi elôjegyzés, naptár heti bontásban
- csengetési rend, órarend, világnapok megjelölése, barátok születésnapja
- telefonregiszter, jegyzet, stb…
Mindezt játékos, színes illusztrációkkal gazdagon, exklúzív megjelenéssel kínáljuk. Az EU csatlakozás havában különösen aktuális!

Neveletlenek? – hanganyag és útmutató

Az OKI és a Dinasztia Tankönyvkiadó közös gondozásában egy új taneszköz-együttes jelent meg, mely mindenkinek, aki a nevelô munka aktív részese – szülôk, nevelôk, pedagógusok – hasznos segítséget nyújt a mindennapi nevelés útvesztôjében.
A programcsomag második része: hanganyag és útmutató Neveletlenek? címmel. A hanganyag Gáspár Saroltának, a Magyar Rádió Neveletlenek c. mûsorában 1985 és 1996 között elhangzott interjúiból készült. Beszélgetések olyan problémákkal küszködô gyermekekkel, fiatalokkal, akiknek a gondjaival a szülôk és pedagógusok nem, illetve nehezen boldogulnak. Az összeállítás elsôdleges célja, hogy a pedagógusoknak lehetôséget adjon e problémák szakmai csoportokban való elemzéséhez, ezáltal közelebb kerülhetnek saját „neveletlenjeik" megértéséhez. A hanganyagot – mely 2 CD-ROM-ból áll – írásos módszertani útmutató és szövegkönyv egészíti ki.
„... A Neveletlenek olyan közelrôl szólít meg, olyan ôszintén szól rólunk, hozzánk, hogy átérezzük, megértjük, elfogadjuk: mindannyian neveletlenek vagyunk, és nevelésre vágyunk." Ancsel Éva, 1991
Forgács Zsóka:
Oviból a suliba


A könyv a képesség- és készségfejlesztô sorozatunk elméleti alapozó kötete. A szerzô az iskolaérettségrôl és az iskolaválasztásról, valamint az aggódó szülôk egyéb, az iskolakezdéssel kapcsolatban gyakran felmerülô problémáiról írja le gondolatait és tapasztalatait. Az ezernyi kérdésre ezernyi hiteles választ kaphatnak egy olyan pedagógustól, akinek óriási tapasztalata van a témában. A könyv jó szívvel ajánlható minden szülônek, óvodapedagógusnak és tanítónak.


Forgács Zsóka:
Irány a suli


A szerzô újabb, iskolakezdés témakörével foglalkozó mûve, mely elsôsorban arra a sok szülôt foglalkoztató kérdésre keresi a választ, hogy hogyan készítsük fel a kicsiket az iskolai életre, milyen játékos feladatokkal segítsünk nekik ebben. A nyelvi, ill. kommunikációs problémák megelôzése érdelében, a könyv középpontjában az artikuláció- és szókincsfejlesztô játékok állnak. A szerzô a szülôknek szóló tanácsok mellett segítséget nyújt abban is, hogy mit tegyünk, ha gyermekünk valamely részképességében zavart vélünk felfedezni (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia).

Presserné Vér Katalin:
Játékos suliváró


„A játék nem csak játék! Kellô szakértelemmel a háttérben a fejlesztés legragyogóbb eszköze" – vallja a szerzô, aki óvodapedagógusként több mint egy évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik az iskola-elôkészítés terén. Az iskolaérettség kritériumait, illetve az ennek eléréséhez szükséges játékos felkészítés módjait gyûjtötte össze könyvében, amely az elméleti kérdések szülôknek szóló, közérthetô magyarázatán túl szórakoztató játékgyûjtemény is. A könyv fôhôse: Varázs Lóránt, valamint barátai, mesés történetekbe szôtt játékok során kalauzolják a gyerekeket.

Nyelvtani gyakorlófüzetek
1-2. osztály
3-4. osztály
5-8. osztály

Az általános iskolásoknak készítettük el a nyelvtani gyakorlókat, melyek elsôsorban a szövegértésre és helyesírásra koncentrálva nyújtanak segítséget a nyelvtani ismeretek még mélyebb elsajátításában. A gyakorlók kiválóan alkalmasak az órai differenciálásra, a felzárkóztatásra, valamint külön foglalkozásokon való gyakorlásra is (felvételik és az év végi hajrá elôtt különösen). Bármely könyvhöz használható, függetlenül attól mely program szerint tanulnak a diákok!