Osiris Könyvkiadó
1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6.
Tel./Fax: 266-4999, 328-0371, 266-6556, www.osiriskiado.hu/

Lázár Ervin:
Hapci király

Hapci király
December tábornok
Bôbeszédû Anasztáz
Vérengzô Alfréd
Metrómese
Állatmese
A legkisebb boszorkány

Lázár Ervin:
A kisfiú meg az oroszlánok


I. fejezet
amelyben megismerkedünk Bruckner Szigfriddel, miközben újságot olvas
II. fejezet
amelyben Bruckner Szigfrid szóba ereszkedik velünk, és közben lódít is egyet
III. fejezet
amelyben Szilvia nyomára bukkanunk
IV. fejezet
amelyben Baltazár elmosolyodik
V. fejezet
amelyben Arabella szövetkezik velünk
VI. fejezet
amelyben Szigfrid tréningezik
VII. fejezet
amelyben Szilvia megszökik
VIII. fejezet
amelyben szomorú dolog történik
IX. fejezet
amelyben egy törvényre derül fény
X. fejezet
amelyben egy frakkos oroszlán érkezik
XI. fejezet
amelyben egy újabb oroszlán érkezik
XII. fejezet
amelyben Szigfrid inni kezd
XIII. fejezet
amelyben Szigfrid újra fellép
XIV. fejezet
amelyben Jenô nyakkendôt köt
XV. fejezet
amelyben befejezôdik a történet

Lázár Ervin:
A manógyár

A manógyár
A zöld lific
A soványító palacsinta
A csomag
Sírós Frukk
Széllelbélelt
Zsiga föstô fest
Szervusz, Mufurc
Csacsarkamese
Ríz Tejbeg, a norgol óriás
Tótágas
Lattipa és a Nap
A fázómûvész
Kucika hercegnô
Duzma Dözmô, ködben
Az élet titka

Lázár Ervin:
A Hétfejû tündér


Mese Julinak
Az igazságtevô Nyúl
A fába szorult hernyó
A hazudós Egér
A Nyúl mint tolmács
Szurkos kezû királyfiak
Mese – reggelre
Ödönke és a tízemeletes
Szökevény szeplôk
Két Reggel
Mit ugrálsz, Hideg?
A Kék meg a Sárga
A lyukas zokni
Virágszemû
Nagyapa meg a csillagok
A molnár fia zsák búzája
A kislány, aki mindenkit szeretett
Ha három lábon gyábokorsz
Álmos Palkó
A nagyravágyó feketerigó
Rácegresi és Pácegresi
A Hétfejû Tündér

Lázár Ervin:
Az aranyifjítószóló madár

Bunkó Vince meg a százembererejû bajnok
Egy országban hét esztendeig ásnak egy kutat, és nem tudnak vizet venni
Az aranyifjítószóló madár
Király Kis Miklós nem lel az országban olyan szép nôt, akit elvegyen. Az újságból olvasta, hogy Tündér Tercia világszépasszonya is létezik a földön
Mikor a cigány vállára vette a botját: „Megyek az Istent megölni!"
Az aranygerlice
Az átkozott király, aki senkinek se hitt
Bedebunk
A szegény ember, aki gombával kereskedett

Lázár Ervin:
Bab Berci kalandjai

Bab Berci és a tünkány vagy kicsoda
A csodapatika
Bab Berci köve
Bab Berci Pálinkós Gyurka repülôgépét várja
Bab Bercin és a csodanektár
Bab Berci, a bennszülött
A Fiú
Bab Berci együtt sír Nuuszi Kuuszival
Bab Berci ránéz Rév Zoli pálinkájára
Bab Berci jót tesz
Lapázi Lopez ellentolvajnagy
Bab Berci a városban

Lázár Ervin:
Berzsián és Dideki


Berzsián költô szakít az emberiséggel
Stróf mester szerel
Berzsián költô köszönti mesterét
Három szerencsétlen szakáll
A fûzfán fütyülô rézangyalát
Az elszabadult kantáta
Virágkoldusok

Lázár Ervin:
A Négyszögletû Kerek Erdô

Bemutatkozunk
Maminti, a kicsi zöld tündér
Szörnyeteg Lajos jaj de álmos
Ló Szerafin legyôzi önmagát
A bárányfelhô-bodorító
Vacskamati virágja
Vacskamati, a nagy, egyetemes, világméretû csaló
A fájós fogú oroszlán
Dömdö-dömdö-dömdödöm
Bikfi-bukfenc-bukferenc
Gyere haza, Mikkamakka

Lázár Ervin:
Szegény Dzsoni és Árnika


Elsô fejezet
amelyben egy mese írására szövetkezünk, és a fôszereplôket is megismerjük
Második fejezet
amelyben szegény Dzsoni, a világ legszabadabb embere a Százarcú Boszorkával viaskodik
Harmadik fejezet
amelyben Szegény Dzsoni lába is meg szíve is nagyot nyilallik
Negyedik fejezet
amelyben egy gonosz varázslat történik, és sajnos egy icipicit szegény Dzsoni szeretete is megrendül
Ötödik fejezet
amelyben Ipiapacsról, a hírhedett rablóról kiderül, hogy szerencsére nagyszerû gömbérzéke van
Hatodik fejezet
amelyben Rézbányai Gyôzô többször is megsértôdik, de aztán túljárnak az eszén
Hetedik fejezet
amelyben a tizenkét nagyon testvérrel találkozunk, és Árnika jól leteremti ôket
Nyolcadik és egyben utolsó fejezet
amelyben minden jóra fordul, és a Százarcú Boszorka százegyedik arcát is megismerjük

Lázár Ervin:
Tüskés varabin

ÖREGAPÓ MADARAI
A rejtôzés nagymestere
Ki mondta, hogy halálmadár?
Karóba húzott bogarak
Verébvadászok
Doktor Hertelendi, a seregély
A csalafinta kakukk
Szabad-e gólyát lôni?
Minden madár hazatalál
LOVAK, KUTYÁK, MADARAK